سامانه نوبت دهي بيمارستان بوعلی ساری
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها
 


ليست تخصصها و پزشکهاي اين مرکز درماني
Skip Navigation Links.
داخلي
Collapse چشمچشم
Collapse چشمچشم
كلينيك چشم
دکتر جعفری
دکتر احمدی
دكتر نوروز پور
دكتر احمدزاده
دكتر فرخ فر
دكتر شيخ رضايي
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
كلينيك مغز و اعصاب
خانم دکتر تبريزی
دكتر عابديني
دكتر كريمي
دكتر زرواني
دكتر خوش نما
دكتر چراغ مكاني
دكتر باغبانيان
Collapse جراحي عموميجراحي عمومي
Collapse جراحي عموميجراحي عمومي
دکترتوکلی
دکتر شجایی
دکتر عابد
دكتر حجتي
دكتر صادقي
دكتر جعفري راد
دكتر ايزدي
Collapse فك و صورتفك و صورت
فك و صورت
Collapse ارتوپديارتوپدي
Collapse ارتوپديارتوپدي
کلینیک ارتوپدی
دکتر حیدری
دکتر ملاحسنی
دکترباقری
دکتر باری
Collapse عفونيعفوني
Collapse عفونيعفوني
دکتر درویش نیا
دكتر روحاني
Collapse پوستپوست
Collapse پوستپوست
كلينيك پوست
دکتر کاظمی نژاد
دکتر فرمانبر
دكتر گلپور
دكتر حاج حيدري پوست
دكتر رحمت پور پوست
دكتر عمادي پوست
Collapse گوش و حلق و بينيگوش و حلق و بيني
Collapse گوش و حلق و بينيگوش و حلق و بيني
كلينيك گوش و حلق و بيني
دکتر نیکخواه
قريشی
دكتر مطهري
دكتر پورموسي
Collapse آلر‍ژيآلر‍ژي
Collapse آلر‍ژيآلر‍ژي
دکتر دباغ زاده
دكتر جواد غفاري
Collapse  دندانپزشكي دندانپزشكي
دندانپزشكي
Collapse  اورولوژی اورولوژی
Collapse  اورولوژی اورولوژی
دكتر جمشیدی
Collapse تغذيهتغذيه
تغذيه
Collapse روانشناسیروانشناسی
Collapse روانشناسیروانشناسی
دکتر سوادکوهی
Collapse قلبقلب
Collapse داخلی قلبداخلی قلب
دکتر انعامی
دکتر گل بابایی
Collapse خون اطفالخون اطفال
دکتر نادری
Collapse قلب اطفالقلب اطفال
دکتر گلبابایی
Collapse کلینیک تخصصی msکلینیک تخصصی ms
Collapse داخليداخلي
آقای دکتر فروتن
دکتر حجتی
دكتر سليماني
دكتر حق پرست1397/06/30               شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com